اصرار “میدان” در مسلح کردن ایران تکرار همان اشتباه ۴۲سال پیش شاه است

به قلم دکتر صادق زیبا کلام

دیشب در کلاب هاوس “خبر آنلاین” از ساعت ده تا نزدیک۳بامداد صحبت از مذاکرات وین و توانمندسازی هسته ایی ایران بود.

?چند نفر از عزیزان خیلی قاطع میگفتند:”شرایط منطقه بگونه‌ایی است که ایران میبایستی نیرومندترین قدرت نظامی باشد. بگونه ایی که هیچ قدرتی بفکر نقض حاکمیت ملی و تجاوز بخاک ایران نیفتاد.”

?بی‌اختیار بیاد محمدرضا شاه پهلوی افتادم که با تلاشی خستگی ناپذیر ایران را تبدیل به مقتدرترین قدرت نظامی منطقه ساخته بود.از مجری وقت گرفتم و پرسیدم که “پس چرا ما این همه بشاه انتقاد میکردیم و سیاست ژاندارمی او را خیانت میگفتیم؟”

?بشخصه معتقدم اصرار امروز “میدان” در توانمندی نظامی ایران، تکرار همان اشتباه شاه است.یادم هست یکی از شعارهای مان علیه شاه این بود “بجای تانک، تراکتور بخرید”.این هم مصیبتی است که کشورهای خاورمیانه،از جمله کشور خودمان،بجای الویت قائل شدن برای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان،تامین آب، محیط زیست،حمل و نقل و…..این همه خرج امور نظامی (و در مورد ایران هسته ایی را هم میبایستی اضافه کنیم) مینمایند.

?توپ، تانک ، موشک، زیردریایی یا قدرت هسته ایی، اقتدار نمیاورد.اقتدار در گرو دمکراسی، توسعه سیاسی، پیشرفت اقتصادی و حمایت مردمی است.

?اقتدار نظامی افسانه‌ایی محمدرضا شاه پهلوی، صدام حسین یا معمر قذافی و در راس همه شان، اتحاد شوروی با زرادخانه‌های عظیم موشک‌های قاره‌پیما، سلاحهای اتمی، ارتش مدرن و مجهز میلیونی پیشرفته، نتوانستند بقاء نظام‌هایشان را تامین کنند.

?مهم تر از تسلیحات پیشرفته زمان شاه، آنچه ارتش عظیم صدام در ایران را متوقف ساخت، باور نیروهای مردمی به نظام شان و دفاع از آرمانهای آن بود. اشتباه شاه را تکرار نکنیم.

admin
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰