بازار مسکن چه خواهد شد؟

مسکن در نیمه دوم 1400

طبق تازه‌ترین آمارها، خانوارهای شهری به‌طور میانگین باید ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای تأمین هزینه‌های مسکن خرج کنند.بلعیده‌شدن درآمد خانوارها توسط هزینه مسکن، واقعیتی است که به‌خصوص در دوره‌های تنش بازار مسکن به وقوع می‌پیوندد و در سال‌‌های اخیر با جهش ۷ برابری میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، این سهم نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده است.

این شاخص در مناطق شهری استان‌های البرز، هرمزگان و قم نیز به‌ترتیب ۳۰درصد، ۲۸درصد و ۲۷درصد از هزینه‌های خانوار را می‌بلعد که در مقایسه با میانگین ۱۵ تا ۲۰درصدی جهانی، رقم بسیار بالایی است.یک سرپرست خانوار ماهانه باید معادل ۲برابر حداقل حقوق مصوب قانون کار برای ۸ساعت کار در روز را برای تأمین مسکن هزینه کند.

طبق آمارهای منتشر شده و همچنین نظرات کارشناسان، نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ثبات در بازار مسکن مشهود است.بازار مسکن این روزها در معرض اخبار ساخت مسکن توسط دولت، رکود و در برخی از آمارها کاهش نرخ را تجربه می کند که این موضوع طبق گفته وزیر راه و شهرسازی خود باعث کنترل قیمت در بازار مسکن است.

admin
آذر ۷, ۱۴۰۰