برای خرید پراید ۱۶ سال صبر کنید

روزنامه فرهیختگان:

براساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی در سال ۱۳۹۹، حدود ۴۲ میلیون تومان بود که ۳۴ میلیون آن برای هزینه‌های زندگی مصرف می‌شد و متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری نیز حدود ۷۵ میلیون تومان برآورد شد که ۶۲ میلیون آن متوسط هزینه مصرفی سالانه این خانوار‌ها بود.

برحسب آمار منتشرشده در ۷۰ تا ۸۰ درصد خانوار‌های ایرانی اختلاف درآمد و هزینه‌های مصرفی سالیانه به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. این عدد به ما می‌گوید اگر خانواری بخواهد با مازاد درآمد خود یک پراید بخرد، بدون هیچ افزایش قیمتی باید ۱۶ سال صبر کند.

admin
آبان ۱۹, ۱۴۰۰