تشکیل شورای همکاری جدیدی علیه ایران؟

تصویر مراسم افتتاحیه ساختمان شورای همکاری کشورهای ترک‌ زبان در منطقه سلطان احمد استانبول

پس از تشکیل شورای همکاری خلیج فارس که در جنوب ایران باهدف مقابله با ایران تشکیل شد،اکنون اردوغان در مرزهای شمالی ایران شورای همکاری کشورهای تُرک را تشکیل داده است.باتوجه به سیاست‌های خصمانه ترکیه دور از انتظار نیست که این شورا در آینده نزدیک به محلی علیه منافع ملی و یکپارچگی ایران تبدیل شود و سودای مناطق آذری‌نشین ایران را در سر بپروراند.

اکنون تنها مرزهای ارمنستان سد راه یکپارچگی این شورا که بر پایه تمایلات قومگرایانه تشکیل شده قرار دارد.اردوغان و علی‌اف که سر مست غرور از تشکیل چنین شورایی هستند، گستاخانه وعده دادندمرزهای سیونیک ارمنستان با ایران را به زودی با روش دیپلماسی یا به زور قطع خواهند کرد و جنوب ارمنستان را ضمیمه خاک باکو خواهند کرد!

در صورت انفعال و عدم تمهیدات لازم خسارتی فراتر از تصور به کشورمان وارد خواهد آمد.

admin
آبان ۲۲, ۱۴۰۰