توسعه گردشگری باعث بهبود اقتصاد ملی می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان :

توسعه گردشگری اصفهان پیشران توسعه این حوزه در شهرهای اطراف نیز بوده و با توسعه این حوزه می‌توان اقتصاد ملی را نیز بهبود بخشید.

توسعه گردشگری

مسعود گلشیرازی در نشست رونمایی از ۲۰۰ ویدئوی داستان‌های ناگفته اصفهان که شنبه یکم آبان ۱۴۰۰ در اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: اتاق بازرگانی اصفهان پس از آنکه پارادایم گذار از اتاق نسل اول به نسل سوم را در تسهیل کرد، تلاش کرده از اتاقی که صرفاً به موضوعات گفت‌وگو و دادگری و تعامل دو سویه با ارکان حاکمیت، همچنین تعامل با طرف‌های تجاری در عرصه بین‌المللی می‌پردازد، به اتاق نسل دو تبدیل شده و شبکه‌سازی بین اعضا و رونق کسب و کار آنها را در دستور کار قرار دهد.

گلشیرازی اضافه کرد: در نسل سوم اتاق‌های بازرگانی، علاوه بر توجه به اعضا و حوزه اقتصاد، بهبود کیفیت زندگی مردم با توجه به مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین جهت در اتاق بازرگانی اصفهان موضوعاتی در قالب سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در استان مورد توجه قرار گرفته که از جمله آن می‌توان به مشارکت و همکاری در پروژه‌هایی از جمله شرکت نمایشگاهای بین‌المللی و یا خط انتقال آب خلیج فارس و پروژه قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان اشاره کرد.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی، مطالبه‌گر، پیگیر و در مواردی سرمایه‌گذار این پروژه‌ها بوده تا بتواند به عنوان عامل محرک در این بین نقش ایفا کند به طوری که تمام آحاد جامعه از این موضوع بهره برده امید، سرزندگی و همگرایی در جامعه با نگاه اقتصادی مسئولیت‌گرا بیش از پیش در آنها ایجاد شود.

مسعود-گلشیرازی

نقش اتاق بازرگانی در دو سال گذشته در مقابله با پاندمی کرونا به عنوان بزرگترین نهاد حمایت کننده قابل مشاهده بودی به طوری نه در قالب شعار بلکه در عمل این حوزه را مورد توجه قرار داد.

اتاق بازرگانی اصفهان در همین مسیر، توجه ویژه‌ای به حوزه گردشگری داشت، برای کودکان، دانشجویان، شرکت‌هایی که تقاضای شروع به فعالیت دارند، شرکت‌های کوچک و متوسط و هلدینگ‌های بزرگ در این زمینه برنامه‌ریزی انجام شد تا از انرژی آنها برای تأثیرگذاری در اقتصاد استان استفاده شود.

وی ادامه داد: گردشگری در اسناد بالادستی ملی و استانی به عنوان اولویت اول برای اصفهان تعریف شده که باید به برنامه منسجم اقتصادی تبدیل شود.نتیجه همه این اقدامات منجر می‌شد که درآمد سرانه مردم اصفهان حاصل از گردشگری افزایش یابد، البته این برنامه به دلیل مواجهه با شیوع ویروس کرونا فعلاً متوقف شده است.

وی در اخر افزود: شرکت توسعه گردشگری در اصفهان شکل گرفته تا بتواند نقش شتاب‌دهنگی در این حوزه را رقم بزند. توسعه گردشگری اصفهان پیشران توسعه این حوزه در شهرهای اطراف نیز بوده و با توسعه این حوزه می‌توان اقتصاد ملی را نیز بهبود بخشید.

admin
آبان ۲, ۱۴۰۰