حمایت مجلس از تنظیم بهینه بازارها

حمایت مجلس از تنظیم بهینه بازارها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر موانع و محدودیت‌ها در جهت تنظیم بهینه بازارها فنی و اجرایی باشد، باید کمک شود تا آنها را برطرف کنیم و با ایجاد همه زیرساخت‌های لازم، شرایط برای دولت و وزارت صمت فراهم باشد؛ اما اگر در این راه موانعی ایجاد شود یا اراده اجرای این اقدام به دلیل وجود برخی منافع از سوی افرادی وجود نداشته باشد، مجلس قطعا ورود خواهد کرد و اجازه سنگ‌اندازی به آن افراد نخواهد داد.

محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: آنچه در نظام اقتصادی کشور مسلم است و بر اساس تجربیات گذشته اثبات شده، ایجاد شفافیت در بازار کالایی از طریق معاملات در بورس‌کالا و نیز در دیگر ارکان بازار سرمایه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: رشد شفافیت اقتصادی یکی از مزایا و ظرفیت‌های موجود در بورس‌کالاست که به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، ماموریت‌هایی همچون کشف قیمت‌ها در مکانیزم عرضه و تقاضا در چارچوبی شفاف به همراه اثربخشی و نیز تعدیل‌گری در نظام تصمیم‌گیری توسعه اقتصادی را عملیاتی و اجرایی می‌کند.

وی تاکید کرد: بورس‌کالا در چند سال اخیر از ظرفیت‌های خوبی برخوردار بوده و نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کرده است که می‌تواند همین شتاب را در انجام معاملات و شفافیت‌های ایجادشده استمرار بخشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به فراخور شرایط اقتصادی، مخالفان شفافیت به بورس‌کالا هجمه وارد می‌کنند، گفت: طی سال‌های اخیر مخالفت‌‌‌‌‌‌هایی در خصوص عرضه برخی کالاها در بورس وجود داشته که این مخالفت‌ها بیشتر ناشی از وجود نگرانی‌‌‌ در زمینه شفاف‌‌‌سازی اطلاعات است که در این حوزه‌ها، مجلس قطعا اجازه نمی‌‌‌دهد مواردی که پایه و اساس علمی ندارند، مبنای تصمیم‌گیری در نظام اجرایی کشور شوند. ضمن اینکه تاثیر‌‌‌ عرضه محصولات در بورس بر رشد شفافیت و تولید مشخص است.

پورابراهیمی گفت: با تصمیم وزیر صمت و به منظور مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و تامین مواد اولیه تولید، اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است و شاهد اثر مثبت آن بر بازار کالاهای مختلف و نیز اقتصاد کشور هستیم. به گفته او، در جلساتی که اخیرا با وزیر صمت در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده، وزیر رسما اعلام کرده است که چرخه‌های فعالیت در همه زنجیره‌های کالایی از مسیر بورس‌کالا به سمت شفافیت هدایت می‌شود.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مجلس به طور حتم از این اقدامات وزیر صمت استقبال و از آن حمایت می‌کند و طبیعتا اگر در این مسیر موانعی باشد که به جلوگیری از ایجاد شفاف‌سازی منجر شود، به آن ورود می‌کند.وی تصریح کرد: اگر موانع و محدودیت‌ها در جهت تنظیم بهینه بازارها، فنی و اجرایی باشد، باید کمک شود تا آنها را برطرف کنیم تا با ایجاد همه زیرساخت‌های لازم، شرایط برای دولت و وزارت صمت فراهم باشد؛ اما اگر در این راه موانعی ایجاد شود یا اراده اجرای این اقدام به دلیل وجود برخی منافع از سوی افرادی وجود نداشته باشد، مجلس قطعا ورود خواهد کرد و اجازه سنگ‌اندازی به آن افراد را نخواهد داد.

admin
بهمن ۲, ۱۴۰۰