درآمد ۴۳۰۰ میلیارد تومانی دولت از مالیات سیگار

سیگار بالاتر از مالیات بورس قرار گرفت.

براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی، دولت در ۷ماهه نخست سال جاری درمجموع ۱۶۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته است. در بین اقسام پایه‌های مالیاتی، کمترین درآمد دولت مربوط به بخش مالیات بر ثروت بوده است که شامل مالیات بر ارث و فعالیت‌های غیرمولد است.

در این پایه مالیاتی از کل درآمد ۷/۷ میلیارد تومانی آن، حدود ۴ هزار میلیارد تومان مربوط به نقل و انتقال سهام و مابقی مربوط به نقل و انتقال خودرو و شماره‌گذاری خودرو و … است.

در این پایه مالیاتی که محافل کارشناسی و رسانه‌ها خیلی در سال‌های اخیر در مورد آن صحبت کرده‌اند وضعیت بسیار ناامیدکننده است. به طوری که در ۷ماهه نخست امسال درآمد مالیاتی دولت از خانه‌های خالی صفر و از خودروها و خانه‌های لوکس فقط ۱۴۶ میلیون تومان بوده است.

در بین اقلام درآمدهای مالیاتی دولت، رقم درآمد از مالیات بر فروش و مصرف سیگار بسیار جالب‌توجه است. چراکه در ۷ماهه نخست امسال درآمد دولت از مالیات سیگار ۴ هزار و ۲۵۵ میلیارد تومان بوده که این رقم حدود ۱۹۰ میلیارد تومان نیز از کل درآمد مالیاتی دولت از معاملات بورسی نیز بیشتر است.

admin
آذر ۱۳, ۱۴۰۰