دولت ایران یکی از کم‌اثربخش‌ترین دولت‌های جهان

دولت ایران یکی از کم‌اثربخش‌ترین دولت‌های جهان

اثربخشی دولت یکی از شاخص‌های مهم حکمرانی است. این شاخص کیفیت خدمات عمومی دولت برای مردم یک کشور را اندازه‌‌گیری و کیفیت وضع و اجرای قوانین و اعتبار و تعهدات دولت را ارزیابی می‌نماید. دولت سنگاپور بالاترین نمره جهانی را دارد و دولت یمن کمترین نمره جهان را دارد. بانک جهانی در محاسبه وضعیت کشورها در اثر بخشی مجموعه شاخص‌های زیرا را اندازه گیری می‌نماید:

 سیاست‌گذاری به نفع کسب و کار

کارآیی نهادهای دولت

کیفیت کاری کارکنان دولت

توانایی دولت در اجرای برنامه‌های توسعه

استقلال استخدام و خدمات از فشارهای سیاسی

کیفیت خدمات عمومی

رضایت شهروندان از زندگی

سرانه تولید ناخالص داخلی

طبق اطلاعات بانک جهانی اثربخش‌ترین دولت‌ها در منطقه، امارات و قطر هستند با رتبه‌های ۲۴ و ۴۵ جهان و کم‌اثرترین دولت‌ها عراق و ایران هستند با رتبه‌های ۱۷۶ و ۱۲۸ جهان

admin
آبان ۲۴, ۱۴۰۰