فرار از بورس به مسکن !

فرار از بورس به مسکن

نتایج نظرسنجی درباره مقصد (بازار) مورد علاقه ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، اولویت شماره یک افراد برای سرمایه‌گذاری، «بازار زمین و مسکن» است. بازاری که رونق سرمایه‌گذاری در آن، به قیمت رکود سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد تمام می‌شود و تبعاتش، فقر مسکن و هزار و یک مشکل اقتصادی برای کل جامعه است.

نتیجه نظرسنجی به شکل خیلی ساده می‌گوید: شرایط اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی در کنار ریسک‌های غیراقتصادی نیرویی را به وجود آورده است که سرمایه‌ های ایرانی‌ها را به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد به‌ویژه ملاکی منحرف می‌کند. اثر ثانویه این نیرو باعث شده است، بخش تولید و مسیرهای متصل‌کننده سرمایه‌ها به این بخش (یعنی بورس) از چشم سرمایه‌گذاران بیفتد.

آنچه باعث هجوم سرمایه‌ها به سمت این بازار شده و آن را «جذاب‌ترین مقصد» و «امن‌ترین پناهگاه سرمایه» کرده، دو عامل است. عامل اول «نیروی دافعه در بازارهای منتهی به تولید همچون بازار سرمایه» و عامل دوم «بی‌هزینه بودن انجماد سرمایه در بازار غیرمولد ملک» است.

admin
آذر ۱۶, ۱۴۰۰