متناسب با کشش بازار تا پایان سال عرضه اولیه انجام می‌شود

مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

متناسب با کشش بازار تا پایان سال عرضه اولیه سهام دولتی و شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود.

براساس آمارها، شاخص هر کدام از صنایع در بازار سرمایه در مقایسه با دیگر بازارها در بلند مدت سود بیشتری دارد مثلا یک سرمایه‌گذاری در روندی، بیست ساله ، ده ساله و گاها ۵ ساله در بازار سرمایه بسیار بهتر از سایر بازار های مولد و غیر مولد نظیر ارز و سکه بازدهی داشته است.

متاسفانه شاهد این بودیم حجم زیادی از مردم با تشویق زیاد از سوی شبکه های اجتماعی، رسانه های غیر رسمی و حتی رسمی وارد بازار سرمایه شدند و به طور مستقیم اقدام به خرید و فروش های مستمری کردند و در ریزش بازار  که دور از انتظار هم نبود، متضرر شدند و اکنون انتظار دارند، در یک بازه زمانی کوتاه بازدهی بالایی کسب کرده و جبران ضرر برایشان اتفاق افتد.

admin
آذر ۴, ۱۴۰۰