وضعیت بازار سرمایه بسیار اسفبار است

وضعیت بازار سرمایه بسیار اسفبار است

کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:

 وضعیت بازار سرمایه بسیار اسفبار و مدام در حال سقوط است و دولت برنامه‌ای برای ساماندهی بورس و نجات سرمایه‌ های مردم ندارد.

آقای خاندوزی در زمان رأی اعتماد وعده داد که بازار بورس را به سرعت ساماندهی می‌کند اما الان می بینیم که وی در تحقق وعده خود عملکرد قابل قبولی نداشته است. 

وضعیت بازار بورس بسیار اسفبار است و مدام در حال سقوط است و این مسئله نشان می‌دهد که هنوز برنامه‌ای برای ساماندهی بازار سرمایه و نجات سرمایه‌های مردم وجود ندارد. 

یکی از راهکارهای حل مشکل بورس آن است که شرکت‌های بورسی واقعیت‌ها را به مردم بگویند تا مردم با واقعیت های اصلی این شرکت ها روبرو شوند و مردم نباید تصور کنند که این شرکت ها سودده هستند و پس از مدتی مشخص شود که این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. 

دولت روحانی ضعف جدی در ساماندهی بازار بورس داشت و این مسئله منجر به ضرر و زیان جدی مردم شد. از سوی دیگر دولت فعلی نمی‌تواند زیان‌های مردم را جبران کند چرا که دولت سیزدهم نمی تواند منابع مالی خودش وارد بورس کند. بنابراین مردم باید صبر کنند تا بازار بورس ساماندهی شود و به سوددهی برسد.

admin
آذر ۱۷, ۱۴۰۰