پنج قانون طلایی ثروت

مقاله شماره 1
به قلم مهدی فرنیا

در مورد ثرووت صحبت بسیار زیادی میتوان انجام داد.عامه مردم ثروت را در داشتن پول میدانندوعطش سیری ناپذیر به کسب پول ولی رابطه کسب ثروت باضریب بهره هوشی رابطه مستقیمی میباشد که باید به آن توجه نمود.یعنی اینکه برای بدست آوردن پول زیاد باید اول انسان هوش خود را افزایش دهد.خوشبختانه خبر خوب این میباشد که هر آدمی میتواند با تمرین و آموزش هوش خود را افزایش دهد و به خواسته های مالی خود برسد.
داشتن هدف و دانستن اینکه اصولا پول را برای چه میخواهند بسیار مهم میباشدچون خیلی وقتها مردم حتی نمیتوانند:
حتی 10 مورد از خواسته های خود را که پول میتواند برای آنها انجام دهد را بیان کننداین نکته بسیار حائز اهمیت میباشدکه ابتدا بدانیم پول را برای چه می خواهیم.
آیا داشتن پول زیاد باعث خوشبختی و شادی میشود آیا پول میتواند به تنهایی باعث رضایت قلبی یا روحی یا حتی جسمی برای ما بشود جواب این سوال قطعا نه میباشد.
من در این مقاله که ادامه آن را در روزهای بعد برای شما عنوان میکنم میخواهم به عنوان یک دوست به شما عزیزان ابتدا آموزش پیدا کردن خواسته های خویش و بعد قوانین بدست آوردن ثروت را یاد بدهم امیدوارم که بتوانم کمکی کنم به کسانی که شاید سالها نتوانستند خود را پیدا کنند و خواسته خودشان بفهمند.
ساپراسیستم

admin
آذر ۲۴, ۱۳۹۹
برچسب ها :

این مقاله بدون برچسب است.